Setna rocznica śmierci Promyka  –  8 lipca 2008 

Szczepan Lewicki: Konrad Prószyński (Kazimierz Promyk), wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 1996

Prószyński i S-ka 1996

Szczepan Lewicki w 1996

INDEKS NAZWISK

Numery następujące po gwiazdce to numery stron w wydaniu papierowym z 1996 roku.

Adamowicz Ferdynand * 116

Albedyński Piotr * 55, 86, 102, 148

Aleksander II, car * 55, 76, 85, 114, 147, 157

Anczyc Władysław * 40, 80, 117, 144--145, 155, 168

Antoszko * 172, 177

Apuchtin Aleksander * 119, 132, 149, 165, 170

Asnyk Adam * 25--26, 51--52, 74, 85, 139, 251

Bałucki Michał * 74

Baranowski Ignacy * 38, 68, 76--78

Barczewski Walenty * 51

Benni Herman * 47, 102, 149, 156--157, 253

Berg Fiodor F. * 147--148

Biegański Jan * 225

Bismarck Otto von * 100, 136

Błażewicz Antoni * 84

Bobrowski Leon * 45

Bogedain Bernard, biskup * 143

Bogusławski Wilhelm * 88

Borejsza Jerzy * 230, 232, 233

Bortnowska Amelia * 86, 160, 207, 216, 219

Bosko Jan, ksiądz * 117

Brudkowski Julian * 244

Brzeziński Mieczysław * 34, 35, 61, 63, 87, 128, 133, 135, 164, 172, 234

Brzostowski Karol * 242

Bystrzycki Kazimierz, patrz Brzeziński Mieczysław

Chmielarski Stanisław * 11, 246

Chmielecki Wojciech * 225, 232, 244

Chmielowski Adam * 45

Chmielowski Piotr * 75, 94, 134

Chociszewski Józef * 40, 81, 92

Chodkiewicz Karol * 106

Chrzanowski Ignacy * 89, 241

Chybczyński * 68

Cienciała Andrzej * 143

Cierniak Jędrzej * 249

Comte August * 80

Czarnecka Genowefa * 203

Czarnocka Helena * 76

Czartoryska Izabela * 42, 82, 139

Czechowiczowa Stanisława * 219, 223, 230

Czerwiński Franciszek * 127

Danielewski Ignacy * 51

Dębicki Władysław * 32, 76

Długosz Jan * 108, 195

Dmochowski Franciszek Ksawery * 137

Dowgird Tadeusz * 45

Dygasiński Adolf * 172

Działyński Jan * 116

Dziubińska Jadwiga * 202--203

Estkowski Ewaryst * 43, 79

Falski Marian * 63, 89, 211, 212, 241

Filipowicz Karol * 119, 120, 188, 225

Findeisenówna Zofia * 244

Fryderyk Wilhelm IV, król pruski * 142, 199

Gajsler Edward * 76

Gałąska Piotr * 232, 240, 244

Gałąskowa Wanda * 219, 240

Gałemberski Władysław * 78

Gerson Dąbrowska Maria * 244

Giller Agaton * 40, 80

Gloger Zygmunt * 51, 160

Gładkowska Celina * 49, 160, 185

Goldszmit Henryk * 69, 90

Gosławski Piotr, ksiądz * 127, 175, 204

Góralczyk Kazimierz, patrz Anczyc Władysław

Górski Konrad * 48

Grajnert Józef * 104, 146--147, 160, 163, 172, 200

Gralewski Jan * 89

Gralichowski Stanisław * 74

Gregorowicz Jan Kanty * 117, 122, 144, 172

Grendyszyński Ludomir * 90

Grodzki Alfred* 117

Grodzki Feliks * 244

Gr<148>ll Michał * 96

Groniowski Krzysztof * 10

Grubiński Florian * 188

Grudzień Tadeusz * 250

Gulbin Stanisław * 206--208, 221, 225, 233

Gulbinowa Janina z Prószyńskich * 207, 209, 219, 221, 230, 232, 233, 240, 245

Halicka Irena * 73

Heilpern Maksymilian * 32, 33

Hildt Kazimierz * 33, 34, 76, 252, 253

Hirszfeld Bolesław * 34, 35, 77, 87, 92, 133, 135, 200

Homolicki Jan * 244

Hryniewiecki Ignacy * 85

Hurko Josip W. * 55, 132, 149, 165

Ignar Stefan * 11, 220, 225, 234

Jahołkowska Jadwiga * 203

Jankowski Edmund * 121, 138, 177

Jankulio Iwan K. * 119

Jastrzębowski Wojciech * 116

Jeleński Jan * 52--53, 75, 209

Jelski Florian * 137

Jezierski Franciszek Salezy * 137

Jeż Teodor Tomasz, patrz Miłkowski

Zygmunt Junosza-Stępowski Kazimierz * 86

Jurgens Edward * 38, 42, 77--78

Kadłubek * 110

Kalinka Walerian * 116

Kalinowska Nina * 250

Kamiński Ignacy * 234, 235

Kamiński Włodzimierz * 230

Karłowicz Jan * 78

Karpiński Franciszek * 108

Kesler Wincenty * 83

Kieniewicz Stefan * 10, 147, 197, 239

Klonowic Sebastian Fabian * 103

Kluczek Stanisław * 230, 232, 244

Kłos Jan * 220

Kłotecka Irena * 250

Kmiecik Zenon * 11, 199, 239

Kobus Ignacy * 176

Kochanowski Jan * 18, 103, 108, 114, 195, 238

Kocz Józef * 83

Kolberg Oskar * 118, 138

Koliński E. * 128

Kołłątaj Hugo * 137

Komensky Jan Amos* 41, 81--82, 253

Konarski Kazimierz * 10, 176

Konarski Stanisław, ksiądz * 107, 108, 124, 136--137

Konopacki Izydor * 164

Konopnicka Maria * 172

Kopczyński Onufry, ksiądz * 212, 241

Kopczyński Piotr Konstanty * 45

Kopernik Mikołaj * 32, 106--108, 111, 113, 124--125

Korabicz, patrz Laskowski

Julian Korczak Janusz, patrz Goldszmit Henryk

Korniłowicz Edward * 32, 33, 253

Korotyński Wincenty * 117

Korzon Tadeusz * 55, 70, 160, 209, 254

Korzon Tadeusz, syn * 70

Kosiakiewicz Wincenty * 90

Kosiński Wincenty * 116

Kossak Julian * 51

Koszutska Maria (Wera Kostrzewa) * 203

Kościuszko Tadeusz * 84, 107

Kotzebue Paweł * 148

Kowalski Izydor, ksiądz * 225, 246--247

Kowalski Jan * 175

Kozak Jan, ksiądz* 246

Krajewski Henryk * 78

Krajewski Rafał * 78

Kramsztyk Izaak * 117

Kraszewski Józef Ignacy * 12, 75, 100, 103, 117, 136, 158, 172, 196

Kreczmar Lucjan * 32, 34, 45

Król Jan Kazimierz * 32, 76

Królikowski Stanisław * 76

Kuzawiński Jan * 117

Lam Jan * 117

Langiewicz Marian * 80

Laskowski Julian * 49, 160

Lenc Jan * 224--225

Leszczyński Edward * 244

Leśniowski Paweł * 143

Lewicki Kazimierz * 121

Lewicki Szczepan * 244

Lompa Józef * 143

Łukasiewicz Ignacy * 116

Macander Edward * 176

Maciejowski Aleksander Wacław * 60

Maciejowski Stanisław * 60--61, 200--201

Mackiewicz Kamil * 212

Maćkowiakowie Janina i Antoni * 10, 44

Marcinkowski Karol * 42, 77

Markowski-Prószyński Jan * 72

Meier Józef * 137

Miarka Karol * 40, 81, 143

Michalski Stanisław * 61--62

Mickiewicz Adam * 18, 20, 103, 108, 114, 119, 124, 159, 176, 196

Mieczykowski Adam * 75

Mikulski Józef * 158

Milutin Nikołaj A. * 32

Miłguj (Malinowski) Maksymilian * 49, 52, 59--60, 83, 84, 160, 163--164, 170, 186, 200--201, 254

Miłkowski Zygmunt * 40, 94, 101, 134, 172, 253

Modrzejwski Józef * 230, 232, 244

Mokrzycka Faustyna * 203

Moniuszko Stanisław * 227

Moraczewski Jędrzej * 142

Morawiec Jan * 190

Morosz Julian, patrz Gładkowska Celina

Morzycka Faustyna * 87

Mosiołek Michał * 50, 84, 160

Mrówka Janek, patrz Jeleński Jan

Murawjow Michaił N. * 101, 136

Natanson Jakub * 116, 150

Odyniec Antoni Edward * 117

Olszewska Barbara 12

Orgelbrand Samuel * 143, 199

Orzeszkowa Eliza * 60, 94, 100--103, 114, 134, 149, 163, 172

Osuchowski Antoni * 66, 89, 241

Otto Leopold, pastor * 117

Pac Ludwik Michał * 242

Pacewicz Wacław * 244

Papaj Jan * 211, 241

Paryski A.A. * 69

Pascal Blaise * 39

Paskiewicz Iwan F. * 143

Pattoli Scypion * 137

Pawlewski Bronisław * 32, 76

Pawlikowski Mieczysław * 85

Perzyński Henryk * 75

Piechnik Apoloniusz * 165

Piłsudski Józef * 215, 228

Płaskowicka Filipina * 202

Pławiński Józef * 32--35, 45, 83, 253

Pławiński Kazimierz * 45

Płoszajczyk Józef * 225, 230, 232--233

Poldówna Antonina * 203

Popławski Leon * 76

Poszakowski Jan, ksiądz * 96

Potocki Antoni * 158

Prawdzic Marian, patrz Filipowicz Karol

Proszeński Chwalisław * 73

Prószyńska Cecylia z Puciatów * 31, 53--55, 252, 254

Prószyńska Jadwiga * 51, 55

Prószyńska Pelagia z Kułaków * 17, 19, 251

Prószyńska Wanda z Korzonów * 55, 69--70, 72, 74, 119, 205--207, 211, 214, 216, 219, 232, 240, 254

Prószyński Antoni * 23

Prószyński Franciszek * 72--73

Prószyński Kazimierz * 51, 58, 207, 217, 222, 223, 227, 228, 230, 240, 243--244

Prószyński Klemens * 72

Prószyński Konrad Marcjan 2* 17, 219--220, 223, 229, 230, 240, 244--245, 247--248

Prószyński Maksymilian * 57, 86, 251

Prószyński Marek * 12, 90, 240

Prószyński Seweryn * 23, 251

Prószyński Stanisław * 12, 216, 218--219, 231, 240, 242--243, 248

Prószyński Stanisław Antoni * 17--19, 23, 94, 195, 251

Prószyński Stefan * 51, 58--59, 207, 216, 240

Prószyński Tadeusz * 50, 51, 58, 65, 73, 203, 205, 206, 209, 210, 213, 215--216, 220, 240, 242, 252

Prószyński Tomasz * 72, 206, 240

Prus Bolesław * 68, 75, 134, 148, 172

Prusinowski Aleksy, ksiądz * 143

Pryfer Stanisław * 76

Puławski Arkadiusz * 32, 34, 45, 227

Raciborska Małgorzata * 173

Racięcki Zygmunt * 244

Radlińska Helena * 36, 62, 76--77, 93

Radliński Zygmunt * 77

Rąbalski Władysław * 76

Redliński Edmund * 238

Rej Mikołaj * 103

Restorfowa Pegalia * 217--219, 222, 244, 247

Reymont Stanisław Feliks 9

Roman M. * 68

Romaniuk Kazimierz * 250

Rudnicki Stanisław * 208

Ruryk * 114, 138

Ryżew * 157

Rzewuski Henryk * 136

Sempołowska Stefania * 133, 234

Siemieński Lucjan * 140, 199

Sienkiewicz Henryk * 86, 88, 89, 134, 148, 159, 172, 241

Sienkiewicz Karol * 141

Siennicki Stanisław * 231

Siła-Nowicki Władysław * 250

Skałon Gieorgij * 67, 247

Skarga Piotr * 103

Skotnicki Jan * 50, 160

Sobieski Jan* 107, 108, 114, 119, 228

Sosnowski Paweł * 34

Spasowicz Włodzimierz * 47, 60, 101--102, 114, 134--135, 149

Stablewski Florian, ksiądz * 56, 86

Stalmach Paweł * 40, 80--81, 143

Staszic Stanisław * 32, 37--38, 42, 137, 139, 140, 253

Steczkowski Jan Kanty * 116

Stemler Franciszek * 250

Stemler Józef * 241, 248--250

Stepnowska Wanda * 57, 86

Stępień Władysław * 250

Stojałowski Stanisław, ksiądz * 98-99, 104, 108, 135

Stolarski Błażej * 213--214, 242

Straszewski Ludwik * 90

Strumiłło Józef * 121, 138

Strzelecki Antoni * 188--189, 225

Sudwoj Małgorzata 12

Sulimierski Feliks * 117

Supiński Józef * 40, 80

Syska Henryk * 10, 84, 236

Szaflik Władysław * 250

Szarek Maciej * 155

Szczapa Józef * 229

Szczepański Alfred * 74

Szymanowski Wacław * 117

Szymański Adam * 32, 35, 41, 45, 65, 76, 85, 88, 161

Szymonowic Szymon * 103

Szypowska Maria * 26

Śniadecki Jędrzej * 103

Śniegocka Cecylia * 203

Świeżyński Józef * 241

Świętochowski Aleksander * 33, 63, 200

Thomas William * 10, 201

Tomicki Władysław * 116

Tragalski Jerzy * 9, 35

Traugutt Romuald * 78

Trentowski Bronisław * 39, 41, 78--79

Umińska Wanda * 203

Unger Józef * 108, 136, 143

Urbanowicz Witalis * 244

Walewski Władysław * 117

Wasilewski Paweł * 213

Weisenhoff Józef * 227

Wicewicz Franciszek, ksiądz * 117

Wiercieński Henryk * 150

Wierzchlejski Roman * 116

Wilkowski S. * 137

Wilson Thomas * 213

Wiślicki Adam * 200

Witkiewicz Stanisław * 19, 20--21, 23--24, 45, 76, 88, 251

Wohl Henryk * 78

Wojciechowski Stanisław * 249

Wojciechowski Tadeusz * 74

Wojkowska Julia z Malińskich * 142

Wolski Konstanty * 39

Wróblewski Zygmunt * 116

Wygachiewicz Jan * 225

Wyrzykowska Irena * 11

Wyspiański Stanisław * 227

Zakrzewska Halina * 244

Zaleski Antoni * 168

Zalewski Józef Bohdan * 117

Zamojski Jan * 135

Zamoyski Andrzej * 144

Zawadzka Zuzanna * 250

Zębiak-Prószyński Jan * 72--73

Zielińska Sabina * 203

Znaniecki Florian * 10, 156, 170, 201, 236, 239

Żak Piotr * 175

Żegilewicz Bronisław * 207, 220, 222

Żeromski Stefan * 63, 87, 89, 133

Żuliński Roman * 78

Żupański Jan * 40, 81

Copyright © Szczepan Lewicki 1996

Szczepan Lewicki: Konrad Prószyński (Kazimierz Promyk), wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 1996