Setna rocznica śmierci Promyka  –  8 lipca 2008 

Szczepan Lewicki: Konrad Prószyński (Kazimierz Promyk), wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 1996

Prószyński i S-ka 1996

Szczepan Lewicki w 1996

BIBLIOGRAFIA

Ambroziewicz W.: Lata dziecięce i młodość Promyka. „Gazeta Warszawska” 1909, nr 128 i 129.

Ambroziewicz W.: Mieczysław Brzeziński jako pisarz i działacz ludowy. „Przegląd Narodowy” 1912, t. 9, nr 1.

Ambroziewicz W.: Przyczynek do biografii Promyka (1875--1880). „Przegląd Narodowy” 1909, t. 4, nr 12.

Bartyś J.: Czerwony hrabia Karol Brzostowski. Warszawa 1978.

Bazylow L.: Historia Rosji. Warszawa 1983.

Bernadzikiewicz T.: W czym tkwi skuteczność elementarzy Promyka? „Głos Nauczycielstwa Polskiego” 1915, nr 95.

Beylin K.: W Warszawie w latach 1900--1914. Warszawa 1972.

B. Leon: List do Konrada Prószyńskiego z 23 lipca 1877 r. ze Stawarel (pow. Nowo-Aleksandrowo). Z archiwum rodzinnego Marka Prószyńskiego.

Bratkowski S.: Skąd przychodzimy? Najprzekorniejsza i ... najoptymistyczniejsza książka ostatnich 20 lat. Warszawa 1993.

Brodowska H.: Ruch chłopski po uwłaszczeniu w Królestwie Polskim. Warszawa 1967.

Bruliony i odpisy listów Konrada Prószyńskiego m.in. do Wandy Stepnowskiej ze Stępowskich. Wspomnienia. Biblioteka Narodowa w Warszawie, sygn. IV.5963. 1899--1908.

Brzeziński M.: Promyk umarł. „Pobudka” 1908, nr 29.

C.F.K.: Znachorstwo i czary. „Gazeta Świąteczna” 1881, nr 33.

Chomać R.: Struktura agrarna Królestwa Polskiego na przełomie XIX i XX wieku. Warszawa 1970.

C.S.: Ludoznawstwo i skarbiec ludowy. „Gazeta Świąteczna” 1889, nr 423.

Dąbrowski W.: W sprawie zabezpieczenia losu służby wiejskiej. „Gazeta Świąteczna” 1887, nr 340.

Dla głodnych. Artykuł Konrada Prószyńskiego przeznaczony do wydawnictwa okolicznościowego w czasie głodu na Śląsku w latach 1879--1880. Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, sygn. 7814.

Dygasiński A.: Układ elementarny i jego zasady. Z powodu prac Kazimierza Promyka i Wincentego Trybulskiego. „Ateneum” 1880, t.4.

Dzienniki wędrówek i wspomnień. Biblioteka Narodowa w Warszawie, sygn. II.5959. 1875--1895.

Falski M.: Elementarz. Wyd. XII, Warszawa 1992.

Fotografie czytelników „Gazety Świątecznej”. Przeważnie typy ludowe oraz 20 pocztówek przedstawiających typy ludowe, głównie z Lubelskiego. Biblioteka Narodowa w Warszawie, sygn. II.5981.XX.

Fotografie krewnych i znajomych Prószyńskich wraz z fotografiami różnych miast oraz portretów znanych osobistości historycznych. Biblioteka Narodowa w Warszawie, sygn. I.1977.

Fragment korespondencji Janiny z Prószyńskich Gulbinowej między innymi w sprawie wznowienia „Gazety Świątecznej”. Biblioteka Narodowa w Warszawie, sygn. III.5975. Pol. 1916--1951.

Gozdawa (pseud.): W jaki sposób możemy zabezpieczyć na starość byt służby wiejskiej? „Gazeta Świąteczna”, 1887, nr 357.

Groniowski K.: Kwestia agrarna w Królestwie Polskim 1871--1914. Warszawa 1966.

Halicka I.: Nazwy miejscowe środkowej i zachodniej Białostocczyzny -- dzierżawcze, patronimiczne i rodzime. Warszawa 1976.

Ignar S.: „Gazeta Świąteczna” i jej korespondent spod Łodzi. „Przegląd Socjologiczny” 1948, t. 10.

Ignar S.: Historia szkoły w Łaznowie. Warszawa 1959.

Jeden z lekarzy: Jak chorował i umarł Promyk. „Gazeta Świąteczna” 1908, nr 1433.

Jewsiewicki W.: Kazimierz Prószyński. Warszawa 1974.

Kafel M.: Prasoznawstwo. Warszawa 1966.

Kalendarz „Gazety Świątecznej” na rok zwyczajny 1914. Warszawa 1913.

Kalendarz Warszawski Ilustrowany „Stolicy” na rok 1966 (Kazimierz Promyk jako jeden z 30 historycznych patronów ulic Warszawy -- s. 138).

Kalendarzyki z notatkami Konrada Prószyńskiego z lat 1874 i 1879--1881. Biblioteka Narodowa w Warszawie, sygn. I.5960. 1874--1881.

Kieniewicz S.: Dramat trzeźwych entuzjastów. O ludziach pracy organicznej. Warszawa 1973.

Kmiecik Z.: „Gazeta Świąteczna” za redaktorstwa Konrada Prószyńskiego. Warszawa 1973.

Koberdowa I.: Między pierwszą i drugą Rzeczpospolitą. Dzieje Polski 1795--1918. Warszawa 1976.

Komensky J.A.: Orbis sensualium pictus. Svet w obrazich. Praha 1942.

Konarski S.: O skutecznym rad sposobie albo o utrzymywaniu ordynaryjnych sejmów. Warszawa 1763.

Konarski K.: Konrad Prószyński -- Kazimierz Promyk. Warszawa 1948.

Konrad Prószyński, redaktor i wydawca „Gazety Świątecznej”. Wykaz prac zamieszczonych w „Gazecie Świątecznej” od czasu jej powstania (1881) aż do zgonu Promyka (1908). Biblioteka Narodowa w Warszawie, sygn. I. 5968 po 1908.

Konrad [Marcjan] Prószyński [-syn]: Działalność Konrada Prószyńskiego (Kazimierza Promyka) w sprawie wioślarstwa. Biblioteka Narodowa w Warszawie, sygn. IV. 5969. 1929.

Korespondencja Konrada Prószyńskiego z rodzicami. Biblioteka Narodowa w Warszawie, sygn. 5966. 1868--1873.

Korespondencje i papiery Konrada Prószyńskiego. Biblioteka Narodowa w Warszawie, sygn. 5962. Pol., franc., 1869--1902.

Langier J.K.: Pokaz metody czytania Promyka. „Kurier Warszawski” 1906, nr 17.

Lenc J.: Płodozmian na piaszczystej i płonnej glebie. „Gazeta Świąteczna” 1924, nr 2250.

List Konrada Prószyńskiego do Henryka Wiercieńskiego z 1880 roku. Biblioteka Miejska w Lublinie, sygn. 1962.

List Konrada Prószyńskiego do J.I. Kraszewskiego z dnia 17 lutego 1878 roku. Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, sygn. 6510.

Listy czytelników do redakcji „Gazety Świątecznej”. Biblioteka Narodowa w Warszawie, sygn. II.5978. 1895--1910.

Listy czytelników do redakcji „Gazety Świątecznej”. T.1 i 2 Biblioteka Narodowa w Warszawie, sygn. II.5979. 1930--1937.

Listy Konrada Prószyńskiego do żony, Wandy z Korzonów. Biblioteka Narodowa w Warszawie, sygn. II.5964. 1886--1907.

Łagowski F.: Literatura dla ludu. „Ateneum” 1879, t.3.

Maciołowski J.: Reforma elementarza. Lwów 1908.

Maćkowiakowie J. i A.: Elementarze Promyka. Warszawa 1960.

Malinowski M.: Śp. Konrad Prószyński (Kazimierz Promyk). „Zaranie” 1908, nr 20.

Marciniak J.: Wiązanka wspomnień z powodu rocznicy śmierci śp. Promyka. „Gazeta Świąteczna” 1921, nr 2111.

Materiały dotyczące pamiątek po Janie Kochanowskim zebrane przez Konrada Prószyńskiego. Biblioteka Narodowa w Warszawie, sygn. III. 5956. 1886.

Materiały dotyczące starań o wznowienie „Gazety Świątecznej” w latach 1946--1948. Biblioteka Narodowa w Warszawie, sygn. III. 5983.

Materiały dotyczące wizji inż. Stefana Ossowieckiego zawierające protokół odnalezienia grobu Bolesława Prószyńskiego (syna Promyka), poległego w 1920 roku. Biblioteka Narodowa w Warszawie, sygn. III.5971.XX.

Materiały dotyczące zarządu wydawnictwa „Gazety Świątecznej” po śmierci Konrada Prószyńskiego. Biblioteka Narodowa w Warszawie, sygn. IV.5982. 1910--1938.

Milewski-Kapica I.: Herbarz. Kraków 1870.

Morosz J. (C. Gładkowska): Do czego służy czytanie? „Gazeta Świąteczna” 1905, nr 1265.

Morosz J. (C. Gładkowska): Przemysł wiejski. „Gazeta Świąteczna” 1886, nr 293.

Mortkowicz-Olczakowa H.: Panna Stefania. Dzieje życia i pracy Stefanii Sempołowskiej. Warszawa 1961.

Mosiołek M.: Nowele. Warszawa 1962.

N.A.: Najlepszy sposób na lichwę. „Gazeta Świąteczna” 1894, nr 713.

Obrazowa nauka czytania i pisania. Podstawowy egzemplarz z licznymi poprawkami Konrada Prószyńskiego oraz rysunki Jadwigi Prószyńskiej. Biblioteka Narodowa w Warszawie, sygn. II.5958.XX.

Olesiński J.: Jak dojść do zamożności i oświaty? „Gazeta Świąteczna” 1891, nr 568.

Orzeszkowa E.: Listy zebrane. T. 6 i 8. Wrocław--Warszawa--Kraków--Gdańsk 1976.

Piątkowski W.: Dzieje ruchu zaraniarskiego. Warszawa 1956.

Pokaz nauki czytania i pisania obrazowym sposobem Promyka. Afisze zawiadamiające o pokazach prowadzonych przez Tadeusza Prószyńskiego (syna Promyka): w Płocku 26 maja i we Lwowi 1 listopada 1909 r. Z archiwum rodzinnego Marka Prószyńskiego.

Potocki A.: Promyk. „Gazeta Polska” 1887, nr 54.

Promyk K.: Obrazowa nauka czytania i pisania, do użytku szkolnego, domowego -- i jedynie prawdziwa dla samouków. Wyd. VIII (do 131 tysiąca egz.). Uznana w I wydaniu przez Ministerium Oświaty za dobrą dla szkół. Warszawa 1905.

Prószyński K.: Aleksander Puszkin. „Gazeta Świąteczna” 1887, nr 318.

Prószyński K.: Baczmy na przyszłość. O założeniu Towarzystwa Baczności nad Dziećmi. „Gazeta Świąteczna” 1881, nr 6.

Prószyński K.: Banki i pożyczki bankowe. „Gazeta Świąteczna” 1895, nr 737.

Prószyński K.: Bardzo ważna sprawa (staranie o pożyczki z Banku Włościańskiego). „Gazeta Świąteczna” 1895, nr 753.

Prószyński K.: Bierzmy się do kupiectwa. „Gazeta Świąteczna” 1889, nr 461.

Prószyński K.: Bolesław Wielki. „Gazeta Świąteczna” 1897, nr 882.

Prószyński K.: Bolesław Wielki i św. Wojciech. „Gazeta Świąteczna” 1897, nr 883, 884.

Prószyński K.: Brazylia. „Gazeta Świąteczna” 1890, nr 512.

Prószyński K.: Broń przeciw germanizacji ziem słowiańskich. „Gazeta Świąteczna” 1881, nr 36.

Prószyński K.: Bródno i cmentarz bródzieński. „Gazeta Świąteczna” 1896, nr 798.

Prószyński K.: Budowanie z piasku i krycie budynków. Warszawa 1903.

Prószyński K.: Cała książka o jednej wsi. „Gazeta Świąteczna” 1889, nr 462.

Prószyński K.: Ciekawe zjawiska w świecie, choć ludzie na nie ciągle patrzą, ale ich zwykle nie rozumieją. Warszawa 1884.

Prószyński K.: Co każdego obchodzić powinno (Rozmowy Kazimierza z Wojciechem). Warszawa--Petersburg 1899.

Prószyński K.: Co się dzieje z siewnikiem rzędowym, odpowiedź. „Gazeta Świąteczna” 1897, nr 848.

Prószyński K.: Co to jest cholera? „Gazeta Świąteczna” 1891, nr 612, 613.

Prószyński K.: Co w świecie o naszych włościanach piszą i mówią? „Gazeta Świąteczna” 1889, nr 468.

Prószyński K.: Czego uczy i co nam wyjaśnia Nestor? „Gazeta Świąteczna” 1906, nr 1318.

Prószyński K.: Czytajmy, czytajmy dalej, a prawda niech rządzi nami (o bezrobociach, partiach różnych itp.). „Gazeta Świąteczna”, 1906, nr 1304.

Prószyński K.: Czytelność a nieczytelność narodu. O nauczaniu kilkorakimi sposobami Promyka. Warszawa 1907.

Prószyński K.: Czy to prawda, żeśmy tak zesłabli? „Gazeta Świąteczna” 1887, nr 353.

Prószyński K.: Daj Boże wrócić. O wyjeździe dla poratowania zdrowia. „Gazeta Świąteczna” 1906, nr 1326.

Prószyński K.: Dla kogo nasza gazeta? „Gazeta Świąteczna” 1893, nr 634.

Prószyński K.: Dla zdrowia dzieci warszawskich. „Gazeta Świąteczna” 1899, nr 986.

Prószyński K.: Dom zarobkowy Staszica. „Gazeta Świąteczna” 1890, nr 475, 476.

Prószyński K.: Do przyjaciół oświaty. „Gazeta Świąteczna” 1885, nr 256.

Prószyński K.: Do siego roku i do siego wieku. „Gazeta Świąteczna” 1899, nr 931.

Prószyński K.: Do wiadomości czytelnikom przygodnym. „Gazeta Świąteczna” 1886, nr 311.

Prószyński K.: Drobny przemysł i rzemiosło na wystawie radomskiej. „Gazeta Świąteczna” 1899, nr 979, 980.

Prószyński K.: Dwudziestopięciolecie uwłaszczenia w Rosji. „Gazeta Świąteczna” 1887, nr 318.

Prószyński K.: Elementarz, na którym nauczysz czytać w 5 albo 8 tygodni. Warszawa 1875.

Prószyński K.: Elementarz ścienny. Warszawa 1875.

Prószyński K.: Emerytura. „Gazeta Świąteczna” 1896, nr 788--792.

Prószyński K.: Gdzie i jakie są u nas kopalnie? „Gazeta Świąteczna” 1882, nr 81.

Prószyński K.: Geografia początkowa -- przewodnik dla uczących. Warszawa 1874.

Prószyński K.: Głosowanie. „Gazeta Świąteczna” 1883, nr 682--685.

Prószyński K.: Gminy i straże. „Gazeta Świąteczna” 1904, nr 1269.

Prószyński K.: Gospodarstwo na rozrzuconych gruntach. „Gazeta Świąteczna” 1902, nr 1132.

Prószyński K.: Gospodarze wobec górników. „Gazeta Świąteczna” 1894, nr 727.

Prószyński K.: Gospody. „Gazeta Świąteczna” 1897, nr 857.

Prószyński K.: „Gość”. Kalendarze Promyka 1881--1893.

Prószyński K.: Gromady wiejskie. „Gazeta Świąteczna” 1904, nr 1219.

Prószyński K.: Grób Jana Kochanowskiego. „Gazeta Świąteczna” 1897, nr 870, 879.

Prószyński K.: Ilu to w pewnej okolicy umie czytać i czego potrzeba, żeby czytanie wiodło do oświaty? „Gazeta Świąteczna” 1882, nr 85.

Prószyński K.: Jak i o czym pisać? „Gazeta Świąteczna” 1893, nr 632.

Prószyński K.: Jak można byt zapewnić sobie i rodzinie? „Gazeta Świąteczna” 1894, nr 695.

Prószyński K.: Jak można zaspokoić potrzeby włościan? „Gazeta Świąteczna” 1905, nr 1299.

Prószyński K.: Jak odżywiają się włościanie? „Gazeta Świąteczna” 1887, nr 847.

Prószyński K.: Jak się żywimy, a jak się żywić i o co starać się trzeba? Warszawa 1901.

Prószyński K.: Jak zbierać mierzwę, czyli nawóz, i urządzać gnojownie? Warszawa 1884.

Prószyński K.: Jak żyć podczas cholery? „Gazeta Świąteczna” 1891, nr 603.

Prószyński K.: Jeszcze o sposobach ze świerzbą. „Gazeta Świąteczna” 1893, nr 649.

Prószyński K.: Józef Ignacy Kraszewski, o jego życiu i wielkiej pracy pisarskiej. Warszawa 1888.

Prószyński K.: Kałmucy. „Opiekun Domowy”, 1870, nr 49.

Prószyński K.: Kartoflowiec (stonka) -- w kraju owad najstraszniejszy dla gospodarzy. „Gazeta Świąteczna” 1889, nr 455.

Prószyński K.: Kasy włościańskie pod Kutnem. „Gazeta Świąteczna” 1898, nr 912.

Prószyński K.: Katalog Księgarni Krajowej w Warszawie, ul. Rymarska nr 12, z dołączeniem skorowidza ułatwiającego wybór książek ludowych, elementarnych i wychowawczych dla dzieci i młodzieży. Warszawa 1880.

Prószyński K.: Klin klinem (pogrom mętów społecznych). „Gazeta Świąteczna” 1905, nr 1274.

Prószyński K.: Komu to wierzą tacy ludzie, którzy książek i gazet nie znają i znać nie chcą. „Gazeta Świąteczna” 1885, nr 245.

Prószyński K.: Konkurs na współzawodnictwo. „Gazeta Świąteczna” 1897, nr 844.

Prószyński K.: Konstytucja. „Gazeta Świąteczna” 1905, nr 1296.

Prószyński K.: Krakus i Wanda. „Gazeta Świąteczna” 1897, nr 876.

Prószyński K.: Król Bolesław Wielki i jego rodzina. „Gazeta Świąteczna” 1906, nr 1309.

Prószyński K.: Królewska rodzina. „Gazeta Świąteczna” 1897, nr 897.

Prószyński K.: Książnice gminne. „Gazeta Świąteczna” 1881, nr 9.

Prószyński K.: Kto pierwszy z Polaków czytać umiał? „Gazeta Świąteczna” 1906, nr 1304.

Prószyński K.: Las w Cegłowie. „Gazeta Świąteczna” 1891, nr 530.

Prószyński K.: Lekkie ruchadło-kierat (z rysunkiem). „Gazeta Świąteczna” 1888, nr 415.

Prószyński K.: Londyn. „Gazeta Świąteczna” 1899, nr 1015.

Prószyński K.: Ludność dziesięciu guberni Królestwa Polskiego. „Gazeta Świąteczna” 1897, nr 862.

Prószyński K.: Ludzie słuchają, a swój rozum mają, wyjaśnienie sprawy Kazimierza Lewickiego pszczelarza. „Gazeta Świąteczna” 1888 nr 380.

Prószyński K.: Łaźnie wiejskie. „Gazeta Świąteczna” 1881, nr 13.

Prószyński K.: Michał Mosiołek (Radomczyk), wspomnienie pośmiertne. „Gazeta Świąteczna” 1898, nr 904.

Prószyński K.: Mieczysław i Dąbrówka. „Gazeta Świąteczna” 1882, nr 96.

Prószyński K.: Myśli o organistach i muzyce kościelnej. „Gazeta Świąteczna” 1894, nr 710.

Prószyński K.: Nad grobem króla Bolesława Wielkiego. „Gazeta Świąteczna” 1905, nr 1302.

Prószyński K.: Nadużycia w kasach gminnych. „Gazeta Świąteczna” 1893, nr 1097.

Prószyński K.: Nagrody za opisy gospodarstw wzorowych i robót niektórych. „Gazeta Świąteczna” 1893, nr 675.

Prószyński K.: Na ilu więc naraz głos dawać? Rada na wybory bezprawne. „Gazeta Świąteczna” 1904, nr 1237.

Prószyński K.: Najciekawsza obecnie nowina (promienie Roentgena). „Gazeta Świąteczna” 1896, nr 790.

Prószyński K.: Najstarsze dzieje Polan. „Gazeta Świąteczna” 1897, nr 874.

Prószyński K.: Najście Rusów z Polski Nestorowej na Lachów. „Gazeta Świąteczna” 1906, nr 1320.

Prószyński K.: Nasze gminy, ustawa o zarządzie gmin wiejskich. „Gazeta Świąteczna” 1904, nr 1208.

Prószyński K.: Nasze pszczelnictwo. „Gazeta Świąteczna” 1884, nr 206.

Prószyński K.: Nauka poprawnego pisania do użytku szkolnego, domowego i dla samouków. Warszawa 1891.

Prószyński K.: Nauka przepowiadania pogody. Warszawa 1911.

Prószyński K.: Nie wszystko złoto i nie wszystko prawda. „Gazeta Świąteczna” 1899, nr 998-1000.

Prószyński K.: O Adamie Mickiewiczu. „Gazeta Świąteczna” 1899, nr 939.

Prószyński K.: Obrazkowa nauka czytania i pisania do użytku szkolnego, domowego i dla samouków. Cz. I i II. Warszawa 1879.

Prószyński K.: Obrazowa nauka czytania i pisania, zatwierdzona przez Ministerium Oświaty dla szkół początkowych. Wyd. IV. Warszawa 1899.

Obrazy do wykładu nauki czytania i pisania najłatwiejszym, najszybszym i najkorzystniejszym sposobem Promyka (20 tablic barwnych i kilkanaście czarnych). Warszawa 1907.

Prószyński K.: O bruku w Warszawie. „Gazeta Świąteczna” 1894, nr 729.

Prószyński K.: O chorobach. „Gazeta Świąteczna” 1897, nr 874.

Prószyński K.: O dawnych Słowianach i ciężkiej ich nauce. „Gazeta Świąteczna” 1897, nr 872.

Prószyński K.: Odezwa w sprawie pierwszego pokazu do przyszłych jego wykonawców i do miejscowych zacnych ludzi. „Gazeta Świąteczna” 1907, nr 1339.

Prószyński K.: Odkąd to Warszawa stała się stolicą Polski. „Gazeta Świąteczna” 1907, nr 1367.

Prószyński K.: O doświadczalni nasion przy Muzeum Przemysłowym. „Gazeta Świąteczna” 1881, nr 3.

Prószyński K.: Od pisarza „Gazety Świątecznej”: o listach i odpowiedziach. „Gazeta Świąteczna” 1899, nr 973.

Prószyński K.: Odpowiedź o zasadach stowarzyszeń spożywców. „Gazeta Świąteczna” 1888, nr 368.

Prószyński K.: Od Warszawy do Moskwy i wnętrza cesarstwa. „Gazeta Świąteczna” 1901, nr 1088.

Prószyński K.: Ogół i piśmiennictwo. „Gazeta Świąteczna” 1887, nr 363.

Prószyński K.: O Janie Długoszu. „Gazeta Świąteczna” 1881, nr 2.

Prószyński K.: O Janie Kochanowskim z Czarnolasu, jego pieśniach i pamiątkach po nim, w 300 lat po śmierci tego pieśniarza, z kilkunastu obrazkami według fotografii zdjętych na miejscu przez autora. Warszawa 1884.

Prószyński K.: Ojciec sług bożych i twórca narodu. „Gazeta Świąteczna” 1897, nr 888.

Prószyński K.: O kmieciach i Lechach oraz najdawniejszych książętach. „Gazeta Świąteczna” 1897, nr 872.

Prószyński K.: O księdzu Stanisławie Staszicu. Warszawa 1875.

Prószyński K.: O liczbach i liczeniu. „Gazeta Świąteczna” 1889, nr 469.

Prószyński K.: O Mieczysławie, czyli Mieszku. „Gazeta Świąteczna” 1897, nr 879-881.

Prószyński K.: O najdawniejszym życiu naszych przodków. „Gazeta Świąteczna” 1897, nr 871.

Prószyński K.: O nauczaniu kilkorakimi sposobami Promyka, z dokładnym wskazaniem, jak za pomocą obrazów w godzinę lub półtorej nauczyć rzesze nieczytelnych. Warszawa 1907.

Prószyński K.: O obrazkowej nauce czytania i pisania. „Gazeta Świąteczna” 1887, nr 359.

Prószyński K.: O obrazkowej nauce czytania i pisania oraz elementarz dla samouków. Warszawa 1879.

Prószyński K.: Opieka nad dziatwą i matkami. „Gazeta Świąteczna” 1889, nr 428.

Prószyński K.: Opis drobnych gospodarstw na wystawie rolniczo--przemysłowej. „Gazeta Świąteczna” 1885, nr 258.

Prószyński K.: Opisy drobnych gospodarstw włościańskich. „Gazeta Świąteczna” 1886, nr 266--275.

Prószyński K.: O polskim pszczelarzu Kazimierzu Lewickim. Warszawa 1907.

Prószyński K.: O pożyczkach i kasach pożyczkowych po wsiach i miastach. Warszawa 1888.

Prószyński K.: O pożyczkach i kasach pożyczkowych po wsiach i miastach, z dodatkiem objaśnień o Towarzystwie Kredytowym Ziemskim, listach zastawnych, hipotece i o tym, kto z mniejszych gospodarzy może korzystać z pożyczek Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. Warszawa 1888.

Prószyński K.: O pracy, oszczędnościach i pieniądzach. „Gazeta Świąteczna” 1892, nr 618.

Prószyński K.: O przykupywaniu ziemi i o wspólnym lesie. „Gazeta Świąteczna” 1897, nr 875.

Prószyński K.: O siewie rzędowym i siewnikach dla czytelników „Gazety Świątecznej”. „Gazeta Świąteczna” 1894, nr 728.

Prószyński K.: O skupieniu ról. „Gazeta Świąteczna” 1900, nr 1008.

Prószyński K.: O służebnościach włościańskich na dobrach majorackich. „Gazeta Świąteczna” 1891, nr 614.

Prószyński K.: Ostateczny wynik konkursu na współzawodnictwo. „Gazeta Świąteczna” 1899, nr 957.

Prószyński K.: O strasznym zbóju, powiastka ze zdarzeń prawdziwych. Warszawa 1883.

Prószyński K.: O szkole i przymusie szkolnym. „Gazeta Świąteczna” 1905, nr 1301.

Prószyński K.: Oświata oświacie nierówna. „Gazeta Świąteczna” 1889, nr 462.

Prószyński K.: O usuwaniu urzędników gminnych. „Gazeta Świąteczna” 1904, nr 1241.

Prószyński K.: O wadach w wychowaniu dzieci po wsiach. „Gazeta Świąteczna” 1894, nr 637.

Prószyński K.: O wyborach sędziów i ławników. „Gazeta Świąteczna” 1882, nr 71.

Prószyński K.: O wyższej nauce dla synów gospodarskich (wspólnie z W. Zborowskim). „Gazeta Świąteczna” 1887, nr 361.

Prószyński K.: O zaraźliwych chorobach bydlęcych. „Gazeta Świąteczna” 1881, nr 2.

Prószyński K.: O zdrowie i życie. „Gazeta Świąteczna” 1893, nr 645.

Prószyński K.: Państwo rosyjskie. „Gazeta Świąteczna” 1900, nr 996--997.

Prószyński K.: Pełnomocnicy gminni. „Gazeta Świąteczna” 1881, nr 19.

Prószyński K.: Piast. „Gazeta Świąteczna” 1897, nr 877.

Prószyński K.: Pierwsza książeczka dla wprawy w czytaniu. Warszawa 1875.

Prószyński K.: Pierwsza nauka wiary świętej. Katechizm łatwy i zrozumiały dla każdego oraz przysposobienie do spowiedzi. Warszawa 1890.

Prószyński K.: Pierwszy pokaz publicznej obrazowej nauki czytania. „Gazeta Świąteczna” 1906, nr 1307.

Prószyński K.: Pokątny doradca. „Gazeta Świąteczna” 1886, nr 311.

Prószyński K.: Pomnik Mickiewicza. „Gazeta Świąteczna” 1899, nr 939.

Prószyński K.: Popieranie rolnictwa. „Gazeta Świąteczna” 1893, nr 628.

Prószyński K.: Poprawa koni gospodarskich. „Gazeta Świąteczna” 1901, nr 1086.

Prószyński K.: Po roku tysięcznym. „Gazeta Świąteczna” 1897, nr 886.

Prószyński K.: Potrzeba pożyczek na mniejsze gospodarstwa. „Gazeta Świąteczna” 1898, nr 896.

Prószyński K.: Prawdziwe opowiadania. Warszawa 1882.

Prószyński K.: Prawdziwe opowiadania, czyli druga książeczka do czytania. Warszawa 1877.

Prószyński K.: Prawomocność uchwał gminnych i gromadzkich. Większa zgodność gospodarzy i szczególne zatwierdzenie uchwały, kiedy jest potrzebna. „Gazeta Świąteczna” 1904, nr 1221.

Prószyński K.: Prawo o sołtysach. „Gazeta Świąteczna” 1888, nr 385, 386.

Prószyński K.: Prawo o wybieraniu wójta. „Gazeta Świąteczna” 1885, nr 256.

Prószyński K.: Projekt pewnego przedsiębiorstwa (o potrzebie ćwiczeń fizycznych dla młodzieży i projekt sportu wioślarskiego). Warszawa 1879.

Prószyński K.: Przemowa do wszystkich o nauczaniu pisania i czytania dla samouków. Warszawa 1879.

Prószyński K.: Przyjaciele i wrogowie oświaty. „Gazeta Świąteczna” 1885, nr 253.

Prószyński K.: Przyozdobienie kraju. „Gazeta Świąteczna” 1901, nr 1003.

Prószyński K.: Roczna pamiątka. Odbitka z kalendarza „Gość” (bez kalendarium). Warszawa 1882.

Prószyński K.: Rok tysięczny. „Gazeta Świąteczna” 1897, nr 885.

Prószyński K.: Rozcalenie wsi, czyli scalenie osad. „Gazeta Świąteczna” 1902, nr 1116--1117.

Prószyński K.: Rozkup folwarków przez włościan za pożyczki z banku. „Gazeta Świąteczna” 1902, nr 1113--1114.

Prószyński K.: Rzemiosło do rozpowszechniania. „Gazeta Świąteczna” 1890, nr 477.

Prószyński K.: Sieciechów i jego opactwo. „Gazeta Świąteczna” 1884, nr 206.

Prószyński K.: Siła złego. „Gazeta Świąteczna” 1905, nr 1300.

Prószyński K.: Skargi na urzędników gminnych i zależność ich. „Gazeta Świąteczna”, 1904, nr 1239.

Prószyński K.: Skąd myśmy się wzięli? „Gazeta Świąteczna” 1897, nr 870.

Prószyński K.: Służący i gospodarz. „Gazeta Świąteczna” 1887, nr 333, 334.

Prószyński K.: Sprawa pożyczek w banku włościańskim. „Gazeta Świąteczna” 1889, nr 462--468.

Prószyński K.: Sprowadzenie benedyktynów. „Gazeta Świąteczna” 1884, nr 207.

Prószyński K.: Stopniowe opisanie świata, obmyślane i ułożone w krótkości, zaopatrzone w wiele obrazków i mapek. Warszawa 1884.

Prószyński K.: Szkarlatyna. „Gazeta Świąteczna” 1905, nr 1205.

Prószyński K.: Szkoła gromadzka a gminna. „Gazeta Świąteczna” 1903, nr 1186.

Prószyński K.: Szlachetność. „Gazeta Świąteczna” 1899, nr 1003.

Prószyński K.: Szlachetność i poczucie piękna. „Gazeta Świąteczna” 1899, nr 1007.

Prószyński K.: Święto rybaków i retmanów w Serocku. „Gazeta Świąteczna” 1886, nr 261.

Prószyński K.: Tomsk. „Opiekun Domowy” 1870, nr 13.

Prószyński K.: Towarzystwo Wioślarskie Płockie. „Gazeta Świąteczna” 1885, nr 229.

Prószyński K.: Tysięczny numer gazety został wydany. „Gazeta Świąteczna” 1899, nr 1000.

Prószyński K.: Ubezpieczenie od gradobicia. „Gazeta Świąteczna” 1884, nr 179.

Prószyński K.: Uchwały gminne i gromadzkie. „Gazeta Świąteczna” 1881, nr 20.

Prószyński K.: Wesela. „Gazeta Świąteczna” 1889, nr 425.

Prószyński K.: Wewnętrzne porządki około tysięcznego roku. „Gazeta Świąteczna” 1897, nr 892 i 893.

Prószyński K.: Wiec kmiecy w Warszawie. „Gazeta Świąteczna” 1905, nr 1302.

Prószyński K.: Wielkie góry w Warszawie (wystawa Karpat). „Gazeta Świąteczna” 1896, nr 830.

Prószyński K.: W kwestii inteligencji wiejskiej. „Gazeta Polska” 1879, nr 4.

Prószyński K.: Własny staw. „Gazeta Świąteczna” 1886, nr 261.

Prószyński K.: Włościanie i bank. „Gazeta Świąteczna” 1889, nr 462.

Prószyński K.: Włościańska gospodarka hodowlana. „Gazeta Świąteczna” 1902, nr 1103.

Prószyński K.: Wojna Włochów z Abisynią. „Gazeta Świąteczna” 1896, nr 793.

Prószyński K.: Wprawy w piękne pisanie, czyli wzory kaligraficzne przenośne z objaśnieniami i radami dla uczących się. Warszawa 1890.

Prószyński K.: Wsie porozsadzane (scalone). „Gazeta Świąteczna” 1884, nr 160.

Prószyński K.: Wspomnienie pośmiertne o K. Filipowiczu. „Gazeta Świąteczna” 1902, nr 1110.

Prószyński K.: Wspomnienie pośmiertne o A. Strzeleckim. „Gazeta Świąteczna” 1905, nr 1265.

Prószyński K.: W sprawie chrześcijan i Żydów. „Gazeta Świąteczna” 1881, nr 21.

Prószyński K.: W sprawie łaźni. „Gazeta Świąteczna” 1882, nr 58.

Prószyński K.: W sprawie poprawy małych gospodarstw. „Gazeta Świąteczna” 1887, nr 346.

Prószyński K.: W sprawie straży ogniowej po wsiach. „Gazeta Świąteczna” 1889, nr 424.

Prószyński K.: W sprawie ubezpieczeń ruchomości w małych gospodarstwach. „Gazeta Świąteczna” 1890, nr 514.

Prószyński K.: W Warszawie -- opis. „Gazeta Świąteczna” 1902, nr 1096--1106.

Prószyński K.: Wybory gminne i gromadzkie. „Gazeta Świąteczna” 1904, nr 1224--1233.

Prószyński K.: Wychodźstwo i wędrówki ludu. „Gazeta Świąteczna” 1899, nr 958.

Prószyński K.: Wyjaśnienie i pouczenie członków łódzkiego „Ziarna”. „Gazeta Świąteczna” 1903, nr 1168.

Prószyński K.: Wykonywanie i znoszenie uchwał gminnych i gromadzkich. „Gazeta Świąteczna” 1904, nr 1222.

Prószyński K.: Wyprawa do Kijowa. „Gazeta Świąteczna” 1906, nr 1325.

Prószyński K.: Wystawa radomska. „Gazeta Świąteczna” 1899, nr 957, 976, 978.

Prószyński K.: Zapowiedź redakcji, że wstrzymanie wydawnictwa trwać będzie do dnia 17 (4) marca. „Gazeta Świąteczna” 1906, nr 1326.

Prószyński K.: Zboże i bydło. „Gazeta Świąteczna” 1895, nr 739.

Prószyński K.: Z Brazylii już po portugalsku. „Gazeta Świąteczna” 1901, nr 1101.

Prószyński K.: Z dawnych pisarzy. „Gazeta Świąteczna” 1887, nr 362.

Prószyński K.: Zgromadzenie gminne. „Gazeta Świąteczna” 1904, nr 1213.

Prószyński K.: Zgromadzenie w Skarbcu Pszczelniczym. „Gazeta Świąteczna” 1888, nr 388.

Prószyński K.: Ziemowit i jego następcy. „Gazeta Świąteczna” 1897, nr 878.

Prószyński K.: Zmiana osad w Czermnie. „Gazeta Świąteczna” 1896, nr 793.

Prószyński K.: Znajmy prawdę. „Gazeta Świąteczna” 1905, nr 1297.

Prószyński K.: Źle rozumiane wybory wójta. „Gazeta Świąteczna” 1893, nr 643.

Prószyński K.: Przegląd wydarzeń politycznych prowadzony w „Gazecie Świątecznej” co tydzień w latach 1926--1939 pod różnymi tytułami, najczęściej: Z ostatnich dni.

Prószyński S.: Duch Promyka. „Gazeta Świąteczna” 1925, nr 2299.

Prószyński T.: Gospodarka rolna i leśnictwo na wystawie lubelskiej. „Gazeta Świąteczna” 1901, nr 1072.

Prószyński T.: Wolność idzie. „Gazeta Świąteczna” 1918, nr 1968.

Prószyński T.: W związku z zapowiedzianą wizytą J. Piłsudskiego we Francji. „Gazeta Świąteczna” 1921, nr 2084.

Rachunki codzienne Konrada Prószyńskiego. T. 1 1883--1885. T. 2 1886--1889. T. 3 1890--1908. Biblioteka Narodowa w Warszawie, sygn. II.5961. 1883--1908.

Radlińska H., Lepalczyk I.: Stanisława Michalskiego autobiografia i działalność oświatowa. Wrocław--Warszawa--Kraków 1967.

Reymont S.F.: Życie i działalność oświatowa Konrada Prószyńskiego (Kazimierza Promyka). Warszawa 1948.

Sempołowska S.: Publicystyka społeczna. Warszawa 1960.

Spis najdawniejszych czytelników „Gazety Świątecznej”. Biblioteka Narodowa w Warszawie, sygn. II.5980.1930.

Spisy nazwisk i adresów krewnych i znajomych Konrada Prószyńskiego (Kazimierza Promyka). T. 1 i 2. Biblioteka Narodowa w Warszawie, sygn. III.5976. XIX/XX.

Sprawa zatargu Konrada Prószyńskiego (Promyka) z Maksymilianem Malinowskim, redaktorem tygodnika „Zorza”. Biblioteka Narodowa w Warszawie, sygn. IV.5964. Pol.--ros. 1891--1893.

Stemler K.: Elementarz do nauki starszych. Warszawa 1924.

Stemler J.: Udział młodzieży akademickiej, zrzeszonej w Polskiej Macierzy Szkolnej, w dziele samopomocy narodowej. Praca magisterska przygotowana w Katedrze Pedagogiki Dorosłych Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem prof. dr hab. Jadwigi Nowak. Warszawa 1990.

Stolarski M.: Sługocice. Obraz życia i pracy jednej wioski. Warszawa 1925.

Stone I.: W imieniu obrony. Wyd. III. Warszawa 1977.

Szymański A.: Najlepszy elementarz świata. Znakomity elementarz polski Konrada Prószyńskiego (Promyka). Kraków 1904.

Szypowska M.: Asnyk znany i nie znany. Warszawa 1971.

Syska H.: Od „Kmiotka” do „Zarania”. Z historii prasy polskiej. Warszawa 1949.

Syska H.: Skrzypią wrota. Warszawa 1974.

Syska H.: Ułomek rodzinnego chleba. Warszawa 1970.

Syska H.: W dolinie Orza. Olsztyn--Białystok 1982. -- patrz poz. 69, 323 i in.

Targalski J.: Pierwsi buntownicy. Warszawa 1967.

Thomas W., Znaniecki F.: Chłop polski w Europie i Ameryce. Warszawa 1976.

Towarzystwo Pokazów Obrazowej Metody. Opracowany w pierwszej połowie 1906 r. przez Promyka projekt statutu. Odbitka skierowana do zbiorów specjalnych Biblioteki Narodowej.

Trentowski B.: Chowanna, czyli system pedagogiki narodowej. Poznań 1842.

Ulaczyk A.: Parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem św. Doroty w Domanowie. Praca magisterska pod kierunkiem ks. dr. hab. Władysława Hładowskiego na Wydziale Teologicznym KUL. Lublin 1989.

Uruski S.: Herbarz szlachty polskiej. T.1--15. Warszawa 1904--1931.

Utwory Amelii Bortnowskiej (współredaktorki „Gazety Świątecznej”) i dokumenty jej dotyczące. Biblioteka Narodowa w Warszawie, sygn. IV5984. 1901--1937.

Wawrzykowska-Wierciochowa D.: Płaskowicka. Warszawa 1979.

Wiersze młodzieńcze z lat 1867--1872. Odpisy ręką Wandy z Korzonów Prószyńskiej. Biblioteka Narodowa w Warszawie, sygn. II.5955.XIX/XX.

Wilkowski S.: Stanisław Konarski. Warszawa 1973.

Witkiewiczówna M.: Wspomnienie o Stanisławie Witkiewiczu. Warszawa 1936.

Wojciechowski K.: Oświata ludowa 1863--1905 w Królestwie Polskim i Galicji. Warszawa 1954.

Wycinki z prasy dotyczące życia i działalności Konrada Prószyńskiego. Biblioteka Narodowa w Warszawie, sygn. III.5970. 1873--1958.

Zaleski A.: Listy do przyjaciółki przez baronową XYZ. Warszawa 1971.

Znaniecki F.: Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości. Warszawa 1974.

Z ostatnich dni. Przegląd wydarzeń politycznych prowadzony przez Kazimierza Prószyńskiego w „Gazecie Świątecznej” co tydzień w latach 1926--1939.

Żeromski S.: Dzienniki. Wybór. Wrocław--Warszawa--Kraków--Gdańsk 1980.

Żeromski S.: Słowo o bandosie. Warszawa 1929.

Żeromski S.: Snobizm i postęp. Warszawa--Kraków 1929.

Żeromski S.: Syzyfowe prace. Warszawa 1898.

Copyright © Szczepan Lewicki 1996

Szczepan Lewicki: Konrad Prószyński (Kazimierz Promyk), wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 1996